Φροντίδα ασθενούς με Πολλαπλό Μυέλωμα

Φροντίδα ασθενούς με Πολλαπλό Μυέλωμα


Η φροντίδα ενός ασθενούς με καρκίνο είναι σύνθετη και απαιτητική, τόσο από σωματική όσο και από ψυχολογική σκοπιά. Ως φροντιστής θεωρείται κάθε άτομο που προσφέρει βοήθεια σε κάποιον άλλο, ο οποίος δεν είναι σε θέση να λειτουργεί κανονικά χωρίς αυτήν την υποστήριξη. Μπορεί να είναι ένας φίλος, στενός συγγενής ή ακόμη και γείτονας. Συχνότερα είναι ο σύντροφος ή ο σύζυγος.

Η αλλαγή της σχέσης από ισότιμη, σε σχέση εξάρτησης του ενός μέλους από το άλλο για φροντίδα και υποστήριξη, μπορεί να είναι δύσκολη ενίοτε. Οι φροντιστές δεν είναι εκπαιδευμένοι να βοηθούν ασθενείς και αυτό τους διαφοροποιεί από τους επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές ή επαγγελματίες παροχής φροντίδας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε τον ρόλο και τις αρμοδιότητές σας ως φροντιστής. Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνετε για να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνετε τη βοήθεια που μπορεί να χρειάζεστε τώρα ή στο μέλλον.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε ότι μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια για εσάς τους ίδιους, αναφορικά στο νέο σας ρόλο. Το πρώτο είναι συνήθως να μιλήσετε με τον γιατρό σας.[1] Ο γιατρός σας θα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τρόπους να λάβετε υποστήριξη, πρακτική ή οικονομική, όπως τοπικές υπηρεσίες για φροντιστές και υποστήριξη κοινωνικής φροντίδας.

Βιβλιογραφία:

Myeloma UK. Infopack for carers of myeloma patients. Available at: https://www.myeloma.org.uk/documents/an-infopack-for-carers-of-myeloma-patients/ Last accessed March 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson