Διαθέσιμες Θεραπείες για το Πολλαπλό Μυέλωμα

Θεραπεία του Πολλαπλού Μυελώματος


Ο στόχος της θεραπείας

Αν και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε με στόχο την εξεύρεση ίασης για το πολλαπλό μυέλωμα, οι διαθέσιμες θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές συγκριτικά με το παρελθόν.

Ο στόχος της θεραπείας του πολλαπλού μυελώματος είναι τριπλός:

 • Η ανάσχεση ή επιβράδυνση της εξέλιξης του μυελώματος
 • Η ενίσχυση και παράταση των χρονικών διαστημάτων μερικής ή ολικής εξαφάνισης των συμπτωμάτων - γνωστά ως υφέσεις
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής σας - για παράδειγμα η ανακούφιση των συμπτωμάτων

Διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές


Είναι αρκετές οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για το πολλαπλό μυέλωμα. Ανάλογα με το είδος μυελώματος από το οποίο πάσχετε, τη γενική κατάσταση της υγείας σας, τη φυσική σας κατάσταση, καθώς και το στάδιο της πορείας σας στο μυέλωμα, θα σας προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Συχνά, συνδυάζονται περισσότερες από μία θεραπευτικές επιλογές προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο αποτέλεσµα.

Η έρευνα για τις θεραπευτικές επιλογές του πολλαπλού μυελώματος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα είδη θεραπείας που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Η ομάδα των επαγγελματιών υγείας σας μπορεί να σας έχει συνταγογραφήσει μία θεραπεία ή συνδυασμό ορισμένων από αυτές.

Όταν σας συνταγογραφούν μία ή περισσότερες θεραπείες, μπορεί να λάβετε επιπρόσθετες πληροφορίες από την ομάδα των επαγγελματιών υγείας σας. Πρέπει να διαβάζετε κάθε φύλλο οδηγιών χρήσης που μπορεί να συνοδεύει το φάρμακό σας.

Συμμόρφωση στη θεραπεία


Τι είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία;

Ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει θεραπευτική αγωγή με στόχο τη βελτίωση της υγείας σας. Εάν ακολουθείτε τη θεραπεία όπως συμφωνήσατε με το γιατρό σας, θεωρείται ότι συμμορφώνεστε στη θεραπεία.

Τι είναι η μη συμμόρφωση στη θεραπεία;

Εάν δεν λαμβάνετε τη φαρμακευτική αγωγή όπως έχει συνταγογραφηθεί, θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεστε στη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι:

 • Παίρνετε εσφαλμένη δόση (π.χ. χάνετε μια δόση επειδή ξεχνάτε να πάρετε το φάρμακό σας)
 • Παίρνετε το φάρμακο σε λάθος χρόνο
 • Διακόπτετε τη θεραπεία με δική σας πρωτοβουλία
 • Καταναλώνετε τρόφιμα ή ροφήματα ή και τα δύο που αλληλεπιδρούν με τα φάρμακά σας

Γιατί είναι η συμμόρφωση τόσο σημαντική;

Εάν δεν συμμορφώνεστε στη θεραπεία σας, θα πρέπει να θυμάστε τα εξής:

 • Το φάρμακό σας θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό
 • Μπορεί να έχετε περισσότερες πιθανότητες για ανεπιθύμητες ενέργειες
 • Διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών

Εάν δεν συμμορφώνεστε στη θεραπεία σας μπορεί επίσης να:

 • Είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος της νόσου σας
 • Επιδεινωθεί η νόσος σας
 • Αυξηθούν τα συμπτώματα που εμφανίζετε
 • Χρειαστείτε νοσηλεία, η οποία σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να αποφευχθεί
 • Επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής σας

Παρακολούθηση


Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας, θα υποβάλλεστε σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις (τσεκ-απ) στο πλαίσιο των οποίων μπορείτε να αναφέρετε οτιδήποτε σας προβληματίζει. Μη διστάσετε να αναφέρετε τυχόν συμπτώματα, ακόμη και αν θεωρείτε ότι είναι αμελητέα.

Στο τέλος της θεραπείας σας, η ομάδα των επαγγελματιών υγείας σας θα αξιολογήσει τη θεραπεία σας με βάση τα εξής:

 • Τις παθολογικές πρωτεΐνες στο αίμα και στα ούρα σας
 • Την ανάλυση του μυελού των οστών
 • Τη μαγνητική τομογραφία των οστών, πιθανώς με συμπληρωματική τομογραφία PET και ακτινογραφία

Οι εξετάσεις αυτές θα δείξουν το βάθος της ύφεσής σας. Όσο βαθύτερη είναι η ύφεση, τόσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα που είναι πιθανό να διαρκέσει. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει πόσο συχνά θα πρέπει να προσέρχεστε για ελέγχους.

Είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε το γιατρό σας εκτός των προγραμματισμένων συναντήσεων εάν έχετε τυχόν ανησυχητικά συμπτώματα, ιδίως πυρετό και πόνο. Μην περιμένετε έως το επόμενο ραντεβού σας.

Βιβλιογραφία:

National Psoriasis Foundation. About psoriatic arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
Creakyjoints. Psoriatic arthritis flare-ups. Available at: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/psoriatic-arthritis-flare-ups/ Accessed: June 2023.
Bagel J and Schwartzman S. Am J Clin Dermatol 2018;19:839-852.
WebMD. How does psoriatic arthritis affect your body? Available at: https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/ss/slideshow-psoriatic-arthritis-body Accessed: June 2023.
Coates LC and Helliwell PS. Clin Med 2017: 17(1):65-70.
Ritchlin CT, et al. N Engl J Med 2017;376:957-970. ?
Arthritis Foundation. Psoriatic arthritis. Available at: https://www.arthritis.org/diseases/psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
Haddad A, et al. Rambam Maimonides Med J 2017;8(1:e0004): 1-6.