Καρκίνος του Προστάτη

Καρκίνος του Προστάτη


Ο προστάτης είναι ένας αδένας περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού - αν και συχνά είναι μεγαλύτερος στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας - και βρίσκεται μεταξύ του πέους και της ουροδόχου κύστης[1]. Παράγει το σπέρμα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω της ουρήθρας, η οποία διέρχεται από το κέντρο του.[1]

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται όταν τα φυσιολογικά κύτταρα του προστάτη μεταλλάσσονται και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.[2]

Μερικές φορές, τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να εξέλθουν από τον προστάτη και να εξαπλωθούν σε άλλα μέρη του σώματος.[2]

Ο καρκίνος του προστάτη διακρίνεται από τους γιατρούς στους ακόλουθους τύπους:

  • Εντοπισμένος καρκίνος του προστάτη: η ανάπτυξη του καρκίνου είναι περιορισμένη στον προστάτη αδένα και δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.3 Η ταχύτητα ανάπτυξης και εξάπλωσης του καρκίνου μπορεί να διαφέρει σε κάθε ασθενή.3
  • Τοπικά προχωρημένος καρκίνος του προστάτη: ο καρκίνος έχει μόλις αρχίσει να εξαπλώνεται εκτός του προστάτη αδένα στην/στις περιβάλλουσα(ες) περιοχή(ές).4
  • Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη: ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και δεν είναι πλέον ιάσιμος.5
βασικές πληροφορίες για τον καρκίνος προστάτη

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του προστάτη;


Ο καρκίνος του προστάτη είναι το πιο συχνό είδος καρκίνου στους άνδρες και αποτελεί το 25% των νέων περιστατικών καρκίνου που διαγιγνώσκονται στους άνδρες.6 Κάθε χρόνο, περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη στην Ευρώπη,7 ενώ περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με τη νόσο.5

Δυστυχώς, η αιτιολογία του καρκίνου του προστάτη εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρη.8 Ωστόσο, έχουν επιβεβαιωθεί καλώς τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου:7

  • Ηλικία: ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση είναι τα 69 έτη.
  • Εθνοτική καταγωγή: ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται πιο συχνά σε άνδρες αφρικανικής καταγωγής.
  • Οικογενειακό ιστορικό: τα άτομα με ιστορικό καρκίνου του προστάτη στην οικογένειά τους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν και οι ίδιοι την πάθηση.
  • Παχυσαρκία: παρότι η συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και της ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη παραμένει ασαφής, καλά σχεδιασμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου. Οι υπέρβαροι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιθετική μορφή της νόσου.7
Με τον Προστάτη δεν αστειευόμαστε
Διάγνωση και Θεραπεία
Ζώντας με Καρκίνο του Προστάτη

Βιβλιογραφία:

NHS. Pulmonary hypertension. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/ Last accessed April 2023.
American Lung Association. Learn about pulmonary arterial hypertension. Available at: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension/learn-about-pulmonary-arterial-hypertension Last accessed April 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson