είτε περισσότερα

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Janssen Medical Cloud.

Mπορείτε να βρείτε πληροφορίες θεραπειών, να λάβετε μέρος σε ιατρικές εκπαιδεύσεις και να περιηγηθείτε σε διάφορα άρθρα, βίντεο και podcasts.

Βιβλιογραφία:

NHS. Pulmonary hypertension. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/ Last accessed April 2023.
American Lung Association. Learn about pulmonary arterial hypertension. Available at: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension/learn-about-pulmonary-arterial-hypertension Last accessed April 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson