είτε περισσότερα

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Janssen Medical Cloud.

Mπορείτε να βρείτε πληροφορίες θεραπειών, να λάβετε μέρος σε ιατρικές εκπαιδεύσεις και να περιηγηθείτε σε διάφορα άρθρα, βίντεο και podcasts.

Βιβλιογραφία:

Arthritis Foundation. Psoriatic arthritis. Available at: https://www.arthritis.org/diseases/psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
WebMD. Psoriatic arthritis. Available at: https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis-the-basics Accessed: June 2023.
National Psoriasis Foundation. About psoriatic arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
WebMD. Psoriatic arthritis triggers: stress. Available at: https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/ss/slideshow-psoriatic-flare-triggers Accessed: June 2023.
Creakyjoints. Psoriatic arthritis flare-ups. Available at: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/psoriatic-arthritis-flare-ups/ Accessed: June 2023.
WebMD. Psoriatic arthritis triggers: bumps and bruises. Available at: https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/ss/slideshow-psoriatic-flare-triggers Accessed: June 2023.