Σχετικά με τη Janssen

Σχετικά με τη Janssen

Σχετικά με τη Janssen


Για εμάς στη Janssen, οι ασθενείς βρίσκονται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας.
Γι' αυτό στοχεύουμε στη συνεργασία με τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Οι σωστά ενημερωμένοι ασθενείς είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία και τη φροντίδα τους. Η δέσμευσή μας απέναντι στους ασθενείς σημαίνει συνεργασία και ενσωμάτωση της φωνής τους σε κάθε μας ενέργεια, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε όλα τα στάδια στο ταξίδι περίθαλψης του κάθε ασθενή.

O ιστότοπος JanssenWithMe


Το JanssenWithMe είναι η εύχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα της Janssen, η οποία ενδυναμώνει ασθενείς, φροντιστές και κοινό και παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και υποστηρικτικά υλικά.

Το περιεχόμενο στο JanssenWithMe, μεγάλο μέρος του οποίου έχει συνδιαμορφωθεί και συνδημιουργηθεί με την κοινότητα ασθενών, έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν σε συζητήσεις με τον γιατρό τους, τους συναδέλφους τους, τους συγγενείς και τους εκπροσώπους ασθενών. Το JanssenWithMe προσφέρει τους πόρους για να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τους ασθενείς στο ταξίδι τους με τη νόσο και για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την ασθένειά τους.

Ο ιστότοπος φιλοξενεί πληροφορίες για συγκεκριμένες ασθένειες στους τομείς της Ογκολογίας, της Αιματολογίας, της Γαστρεντερολογίας, της Ψωριασικής Νόσου, της Νευροεπιστήμης, της Πνευμονικής Υπέρτασης και των Λοιμωδών Νοσημάτων & Εμβολίων.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που κάνουμε αυτό το σπουδαίο βήμα ώστε να βελτιώσουμε το ταξίδι της περίθαλψης των ασθενών και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες τους.

Βιβλιογραφία:

Bagel J and Schwartzman S. Am J Clin Dermatol 2018;19:839-852.
National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Last accessed June 2023.
Ritchlin CT, et al. N Engl J Med 2017;376:957-970.
National Psoriasis Foundation. About psoriatic arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
Arthritis Foundation. Psoriatic arthritis. Available at: https://www.arthritis.org/diseases/psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.