Αιματολογία

Αιματολογία

Ως Αιματολογία ορίζεται η μελέτη της μορφολογίας και φυσιολογίας των κυττάρων του αίματος, των αιματολογικών νόσων και των αιμοποιητικών ιστών και οργάνων.[1] Οι Αιματολόγοι εξειδικεύονται στη διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόληψη και διερεύνηση νόσων του αιμοποιητικού, αιμοστατικού και λεμφικού συστήματος, καθώς και σε ασθένειες οφειλόμενες στην αλληλεπίδραση μεταξύ αίματος και αγγειακού τοιχώματος. Εστιάζουν σε νοσήματα του μυελού των οστών και των λεμφικών οργάνων, όπως οι λεμφαδένες, ο θύμος αδένας, ο σπλήνας και οι αμυγδαλές, που έχουν ζωτική σημασία για την ανοσιακή απόκριση του οργανισμού.[2]

Επί τρεις και πλέον δεκαετίες, η Janssen έχει αφοσιωθεί στην προαγωγή της έρευνας και την εξεύρεση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες. Στόχος μας είναι όχι μόνο να καταστήσουμε τις αιματολογικές παθήσεις θεραπεύσιμες, αλλά να γίνουν αποτρέψιμες και ιάσιμες.[3]

Janssen & Αιματολογία

Στη Janssen οι ισχυρές συνεργασίες είναι καθοριστικές για την εξεύρεση πρωτοποριακών, καινοτόμων λύσεων στον τομέα της αιματολογίας και την αλλαγή του τρόπου διάγνωσης και θεραπείας των αιματολογικών παθήσεων. Εργαζόμαστε από κοινού με ειδικούς, ερευνητές και ομάδες υποστήριξης ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο τις βέλτιστες δυνατές εκβάσεις, παρέχοντας μια πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομίας.[4]

Το 2019 θεσπίσαμε το Δίκτυο Αιματολογικών Εκβάσεων στην Ευρώπη (Haematology Outcomes Network in Europe - HONEUR), ένα συνεργατικό δίκτυο που συμπράττει με κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το δίκτυο HONEUR μας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε πραγματικά δεδομένα ώστε να διευρύνουμε περαιτέρω τις γνώσεις μας σχετικά με τις αιματολογικές κακοήθειες και να προσφέρουμε στους ασθενείς μας τις καλύτερες δυνατές θεραπείες.[5]

Για εμάς, ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Επιδίωξή μας δεν είναι μόνο να προσφέρουμε λύσεις. Επιδίωξή μας είναι επίσης να καθιστούμε τις αιματολογικές παθήσεις πιο ορατές και να επιτυγχάνουμε καλύτερες εκβάσεις, χάρη στη συνεργασία μας με ανθρώπους και οργανώσεις που βρίσκονται κοντά στους ασθενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.[6] Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση για εκείνους που προσβάλλονται από αιματολογικές κακοήθειες, ενισχύουμε την υποστήριξη που λαμβάνουν και προάγουμε περαιτέρω την ανάπτυξη φαρμάκων και καινοτόμων ιατρικών θεραπειών και τεχνολογιών.[7]

Μάθετε Περισσότερα για τις Νόσους

Οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ)

Η οξεία μυελογενής λευχαιμία είναι μια σπάνια, ταχέως εξελισσόμενη κακοήθεια, που εκδηλώνεται στον μυελό των οστών και προσβάλλει τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, που υπό κανονικές συνθήκες διαφοροποιούνται σε διάφορα υγιή κύτταρα του αίματος.[8] Στην περίπτωση της ΟΜΛ, αυτά τα παθολογικά κύτταρα του αίματος δεν ωριμάζουν. Αντίθετα, πολλαπλασιάζονται και αντικαθιστούν τα υγιή κύτταρα, εμποδίζοντας τη λειτουργία σημαντικών οργάνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος και των διεργασιών επούλωσης.[9]

Αμυλοείδωση

Η αμυλοείδωση εκδηλώνεται όταν ο οργανισμός αρχίζει να παράγει μια πρωτεΐνη διαφορετικά από ό,τι προηγουμένως και δεν είναι πλέον σε θέση να αποδομεί την πρωτεΐνη αυτή.[10] Υπάρχουν διάφοροι τύποι αμυλοείδωσης, εκ των οποίων οι τέσσερις πιο συχνοί είναι οι εξής: αμυλοείδωση εξ ελαφρών αλυσίδων (AL), αμυλοείδωση αμυλοειδούς A (AA) και κληρονομική αμυλοείδωση και αμυλοείδωση αγρίου τύπου (wild type).[10]

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ)

Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία είναι μια βραδέως εξελισσόμενη κακοήθεια του αίματος και του μυελού των οστών, η οποία προκαλεί τη δημιουργία μικρών, ώριμων λευκών αιμοσφαιρίων που θέτουν σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ΧΛΛ είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους λευχαιμίας στις χώρες του Δυτικού κόσμου και αποτελεί το 25% όλων των διαγνώσεων.[11] Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΧΛΛ χρησιμοποιείται ως κύριος όρος που συμπεριλαμβάνει το λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα (ΛΛΜΛ), διότι πρόκειται σχεδόν για την ίδια νόσο. Ωστόσο, η ΧΛΛ εντοπίζεται συνήθως στο αίμα και στον μυελό των οστών, ενώ το ΛΛΜΛ εντοπίζεται κυρίως στους λεμφαδένες.

Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (ΛΚΜ)

Το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα είναι ένας επιθετικός τύπος αιματολογικής κακοήθειας που εμφανίζεται στο εξωτερικό τμήμα του λεμφαδένα, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος.[12] Δεδομένου ότι προσβάλλει μόλις 1 στα 100.000 άτομα, το ΛΚΜ αποτελεί ένα πολύ σπάνιο νόσημα.[13]

Λέμφωμα οριακής ζώνης (ΛΟΖ)

Το λέμφωμα οριακής ζώνης είναι μία βραδέως εξελισσόμενη αιματολογική κακοήθεια που εμφανίζεται στις οριακές ζώνες του λεμφικού ιστού, ενός βασικού τμήματος του ανοσοποιητικού μας συστήματος.[14] Πρόκειται για ένα σπάνιο νόσημα με τρεις υποτύπους: λέμφωμα του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων (MALT), λεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης από Β κύτταρα (ΛΛΟΖ) και σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης από Β κύτταρα (ΣΛΟΖ).

Πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ)

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μία σπάνια, βραδέως εξελισσόμενη κακοήθεια των λευκών αιμοσφαιρίων που εξασθενίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και παρεμποδίζει τη λειτουργία σημαντικών οργάνων.[15] Για τους ασθενείς με ΠΜ, τα κακοήθη λευκά αιμοσφαίρια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και πολλαπλασιάζονται ταχύτατα, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν χώρο στο μυελό των οστών και να εκτοπίζουν τα υγιή κύτταρα.[15]

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ)

Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα αποτελούν ομάδα σπάνιων, βραδέως εξελισσόμενων αιματολογικών διαταραχών, στο πλαίσιο των οποίων τα κύτταρα του αίματος έχουν παθολογική μορφολογία και, ως εκ τούτου, δεν επιτελούν σωστά τη λειτουργία τους.[16] Οι υποτύποι των ΜΔΣ ταξινομούνται ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο των κυττάρων αίματος που προσβάλλονται και ποικίλλουν ως προς τον βαθμό σπανιότητας.[17]

Μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM)

Η μακροσφαιριναιμία Waldenström είναι μία σπάνια και βραδέως εξελισσόμενη κακοήθης νόσος των λευκών αιμοσφαιρίων. Αναπτύσσεται κυρίως στον μυελό των οστών και επιβραδύνει την ανάπτυξη των κυττάρων του αίματος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αναιμία και εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος.[18]

Βιβλιογραφία:

Healio. What is Hematology. Available at https://www.healio.com/news/hematology-oncology/20120331/what-is-hematology. Accessed date: March 2023.
Healio. What is Hematologist. Available at https://www.healio.com/news/hematology-oncology/20120331/what-is-a-hematologist. Accessed date: March 2023.
Janssen. September is Blood Cancer Awareness Month. Available at https://www.janssen.com/netherlands/nl/blood-cancer-awareness-month-2019. Accessed date: March 2023.
Janssen Medical Cloud. Hematology. Available at https://nl.janssenmedicalcloud.be/therapeutic-area/hematology. Accessed date: March 2023.
Honeur. Accelerated real-world data analysis and evidence sharing. Available at https://portal.honeur.org/. Accessed date: March 2023.
Janssen. Blood cancer. Available at https://www.janssen.com/belgium/beating-bad-blood. Accessed date: March 2023.
Janssen. September is Blood Cancer Awareness Month. Available at https://www.janssen.com/emea/september-blood-cancer-awareness-month. Accessed date: March 2023.
American Cancer Society. What Is Acute Myeloid Leukemia (AML)? Available at https://www.cancer.org/cancer/acute-myeloid-leukemia/about/what-is-aml.html. Accessed date: March 2023.
American Cancer Society. If You Have Acute Myeloid Leukemia (AML). Available at https://www.cancer.org/cancer/acute-myeloid-leukemia/if-you-have-acute-myeloid-leukemia.html. Accessed date: March 2023.
Mayo Clinic. Amyloidosis. Available at https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amyloidosis/symptoms-causes/syc-20353178. Accessed date: March 2023.
Medscape. Ophthalmologic Manifestations of Leukemias. Available at https://www.medscape.com/answers/1201870-175991/what-is-the-global-prevalence-of-leukemias. Accessed date: March 2023.
Lymphoma action. Mantle cell lymphoma. Available at https://lymphoma-action.org.uk/types-lymphoma-non-hodgkin-lymphoma/mantle-cell-lymphoma. Accessed date: March 2023.
Medscape. Mantle cell lymphoma. Available at https://www.medscape.com/answers/203085-173653/what-is-the-prevalence-of-mantle-cell-lymphoma-mcl. Accessed date: March 2023.
MedicineNet. Medical Definition of Lymphatic tissue. Available at https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=10347. Accessed date: March 2023.
American Cancer Society. What Is Multiple Myeloma? Available at https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/about/what-is-multiple-myeloma.html. Accessed date: March 2023.
Mayo Clinic. Myelodysplastic syndromes. Available at https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/myelodysplastic-syndrome/symptoms-causes/syc-20366977. Accessed date: March 2023.
National Cancer Institute. Myelodysplastic Syndromes Treatment (PDQ®)–Patient Version. Available at https://www.cancer.gov/types/myeloproliferative/patient/myelodysplastic-treatment-pdq. Accessed date: March 2023.
Dana-Farber Cancer Institute. Waldenström's Macroglobulinemia. Available at https://www.dana-farber.org/waldenstroms-macroglobulinemia/about/. Accessed date: March 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson