Μάθετε Περισσότερα για τις νόσους

Μάθετε Περισσότερα για τις νόσους

Με στόχο το ταξίδι του ασθενή

Οι ασθενείς βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και για το λόγο αυτό επιζητούμε τη συμμετοχή και συνεργασία μαζί τους, καθώς και με τους φροντιστές, για να μαθουμε και να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τις εμπειρίες τους. Χάρη σε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες είμαστε βέβαιοι ότι αναπτύσσουμε τα κατάλληλα φάρμακα, βελτιώνουμε τις κλινικές δοκιμές και δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό.

Στη Janssen πιστεύουμε ότι οι ασθενείς και οι φροντιστές τους έχουν στην κατοχή τους σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο βελτίωσης των διαδικασιών και των συστημάτων υγείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο έργο μας με στόχο την καινοτομία που αντλεί έμπνευση από τους ασθενείς και περιλαμβάνει:

Κλινικές Δοκιμές

Ακούμε τις απόψεις των ασθενών και τις ενσωματώνουμε στις διαδικασίες των κλινικών δοκιμών.

Ανάπτυξη φαρμάκων

Ενσωματώνουμε τις εκβάσεις που αναφέρουν οι ασθενείς από τις κλινικές μελέτες στα επιστημονικά δεδομένα των φαρμάκων.

Χορήγηση φαρμάκων

Λαμβάνουμε υπόψιν τις παρατηρήσεις των ασθενών κατά τον σχεδιασμό της χορήγησης των φαρμάκων.

Βιβλιογραφία:

Galiè N et al, (2016), 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), European Heart Journal; 37:(1) 67–119; DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv317 Last accessed April 2023.
Olsson M et al, (2016), Pregnancy in pulmonary arterial hypertension. European Respiratory Review; 25: 431–437; DOI: 10.1183/16000617.0079-2016.
Pulmonary Hypertension Association (PHA), Considering Adoption With Pulmonary Hypertension, Available at: https://www.phassociation.org/Adoption Last accessed April 2023.