Συμπτώματα

Συμπτώματα της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ)

Η ΧΛΛ τείνει να εξελίσσεται με αργό ρυθμό και πολλοί πάσχοντες από ΧΛΛ ενδέχεται να μην εμφανίζουν συμπτώματα για αρκετά έτη. Τα συμπτώματα της ΧΛΛ μπορεί επίσης να συνδέονται και με πολλές άλλες παθήσεις, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της νόσου χωρίς τις κατάλληλες εξετάσεις.[1]

Τα πιο συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν:[1]

  • Συχνές λοιμώξεις
  • Αναιμία: επίμονη κόπωση, δυσκολία στην αναπνοή και ωχρότητα δέρματος
  • Απώλεια βάρους
  • Νυχτερινή εφίδρωση
  • Πυρετός
  • Εμφάνιση αιμορραγίας και μωλωπισμών πιο εύκολα από το φυσιολογικό
  • Διόγκωση κοιλιακής χώρας και δυσφορία
  • Διογκωμένοι λεμφαδένες στο λαιμό, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα

Η ΧΛΛ συχνά εντοπίζεται κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας και αιματολογικών εξετάσεων που διεξάγονται για άλλα προβλήματα υγείας, καθώς τα κακοήθη κύτταρα ανιχνεύονται εύκολα στο αίμα.[2]

Σε αντίθεση με τον καρκίνο του εντέρου ή του μαστού, ο τακτικός προδιαγνωστικός έλεγχος για ΧΛΛ δεν αποτελεί συνήθη πρακτική, είναι ωστόσο σημαντικό να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε κάποιο από τα αναφερθέντα συμπτώματα της νόσου ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην υγεία σας.

Βιβλιογραφία:

NHS. Chronic Lymphocytic Leukaemia – overview. Last accessed: November 2022. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/chronic-lymphocytic-leukaemia/
American Cancer Society. Chronic Lymphocytic Leukemia – how it’s diagnosed. Last accessed: November 2022. Available at: https://www.cancer.org/cancer/chronic-lymphocytic-leukemia/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson