Ομάδα Φροντίδας Υγείας

Τι να περιμένετε στις επισκέψεις σας

Κατά τις επισκέψεις σας στον αιματολόγο, θα διεξάγει πλήρη λεπτομερή εξέταση και θα σας κάνει ερωτήσεις σχετικά με το πώς αισθάνεστε και ποια είναι η κατάσταση υγείας σας. Θα ελέγξει επίσης ξανά τις προηγούμενες απεικονιστικές σας εξετάσεις και τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων που έχετε κάνει.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να καταγράφετε πριν από την επίσκεψή σας οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σκέψεις ή συναισθήματα έχετε, ώστε να μπορείτε να τα συζητήσετε με τον ιατρό ή με την ομάδα φροντίδας υγείας σας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας μπορεί να αισθάνεστε αρκετά φορτισμένοι μερικές φορές και οι σημειώσεις ενδέχεται να σας βοηθήσουν να παραμείνετε εστιασμένοι στα θέματα που σας απασχολούν. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να συζητήσετε με έναν στενό φίλο ή συγγενή σχετικά με το πώς αισθάνεστε και να του ζητήσετε να σας συνοδεύσει στις επισκέψεις σας για να κρατάει σημειώσεις.

Ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε στον γιατρό σας

Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που μπορεί να είναι χρήσιμο να θέσετε:

 • Πόσο προχωρημένη είναι η νόσος μου; Πώς θα μπορούσα να έχω μάθει εάν την είχα νωρίτερα;
 • Ποιες θεραπείες μπορώ να ξεκινήσω;
 • Πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία μου;
 • Ποιες θα είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες;
 • Μπορώ να συμμετάσχω σε κάποια κλινική μελέτη;
 • Τι εξετάσεις θα πρέπει να κάνω;
 • Τι θα δείξουν οι εξετάσεις;
 • Πόσο θα χρειαστεί να περιμένω για τα αποτελέσματα;
 • Πόσο συχνή είναι η ΧΛΛ;
 • Υπάρχει κάτι που πρέπει ή δεν θα πρέπει να τρώω;
 • Πώς θα με επηρεάσει η νόσος στην καθημερινή μου ζωή;
 • Πού μπορώ να απευθυνθώ για οικονομική στήριξη και βοήθεια;
 • Χρειάζομαι βοήθεια για να χειρισθώ τα συναισθήματα που έχω – πού μπορώ να απευθυνθώ;
 • Μπορείτε να μου υποδείξετε κάποιες ομάδες υποστήριξης;

Βιβλιογραφία:

Galiè N et al, (2016), 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), European Heart Journal; 37:(1) 67–119; DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv317 Last accessed April 2023.
Olsson M et al, (2016), Pregnancy in pulmonary arterial hypertension. European Respiratory Review; 25: 431–437; DOI: 10.1183/16000617.0079-2016.
Pulmonary Hypertension Association (PHA), Considering Adoption With Pulmonary Hypertension, Available at: https://www.phassociation.org/Adoption Last accessed April 2023.