Κάντε τις μεγάλες συζητήσεις λίγο πιο εύκολες

Βιβλιογραφία:

NHS. Living with psoriasis. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/psoriasis/living-with/ Accessed: June 2023.
WebMD. Psoriasis and diet. Available at: https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/psoriasis/psoriasis-food-diet Accessed: June 2023.
Armstrong AW, et al. BJD 2011;165:1162-8.
National Psoriasis Foundation. Inverse psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis/types/inverse Accessed: June 2023.
National Psoriasis Foundation. Psoriasis and exercise. Available at: https://www.psoriasis.org/treating-psoriasis/complementary-and-alternative/exercise#:~:text=Exercise,disease%20and%20type%202%20diabetes. Accessed: June 2023.
British Association of Dermatologists patient hub; Psoriasis: an overview. Available at: https://www.skinhealthinfo.org.uk/condition/psoriasis/ Accessed: June 2023.
AAD. Skin and nail care. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/psoriasis/skin-care/nail-care Accessed: June 2023.
National Psoriasis Foundation. Shoes for palmoplantar psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/blog/shoes-for-palmoplantar-psoriasis Accessed: June 2023.
National Psoriasis Foundation. Sunscreen guidelines. Available at: https://www.psoriasis.org/advance/staying-safe-sun Accessed: June 2023.
AAD. Scalp psoriasis. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/psoriasis/treatment/genitals/scalp-hair-loss Accessed: June 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson