Πόροι

Πόροι

Αν ανησυχείτε για την ψυχική σας υγεία ή για την ψυχική υγεία κάποιου άλλου ατόμου, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της GAMIAN-Europe και εκεί θα βρείτε πληροφορίες.

Αν φροντίζετε κάποιο άτομο που πάσχει από μια διαταραχή της ψυχικής υγείας και χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη, μπορείτε να βρείτε περισσότερους πόρους στον ιστότοπο της EUFAMI.

Αν βρεθείτε σε μια επείγουσα κατάσταση, ζητήστε αμέσως βοήθεια τηλεφωνώντας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή στην τοπική γραμμή βοήθειας για την ψυχική υγεία.

Σπάμε την Προκατάληψη, Μιλάμε για την Κατάθλιψη

Η καμπάνια ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με αποστολή να δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα, να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε όσους ζουν με την κατάθλιψη, που αναπτύχθηκε από την Janssen Pharmaceutical σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) και το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.

Η εκστρατεία έχει σχεδιαστεί με στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η ζωή με διαφορετικούς τύπους κατάθλιψης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.janssenwithme.gr/el-gr/initiatives/breaking-depression

Βιβλιογραφία:

Creakyjoints. Psoriatic arthritis Flare-ups. Available at: https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/psoriatic-arthritis-flare-ups/ Accessed June 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson