Νομική Δήλωση

NOMIKO ΣΗΜEΙΩΜΑ

Νομικοί Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 07/03/2021

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος (“www.janssenwithme.gr”) σας παρέχεται με βάση αυτούς τους "Όρους Χρήσης" και με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτών (συνολικά αναφερόμενα ως αυτή η "Συμφωνία") που μπορεί να αναρτηθούν κατά καιρούς από τη JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E. ή από κάποια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτής (συλλογικά, "Κάτοχος Δικτυακού Τόπου", "εμείς" "εμάς"). Η χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακού Τόπου, ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω του Δικτυακού Τόπου, θα θεωρείται ως συναίνεση από μέρους σας ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, που ισχύουν ομοίως όπως αν είχατε υπογράψει τη Συμφωνία. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, σας ζητούμε να μην επιχειρήσετε την πρόσβαση ή χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Πού απευθύνεται ο Δικτυακός Τόπος

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος προορίζεται και απευθύνεται στους κατοίκους της Ελλάδας . Αυτός ο Δικτυακός Τόπος δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Κυριότητα

Αντιλαμβάνεστε ότι ο Δικτυακός Τόπος σάς είναι διαθέσιμος μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι ο Δικτυακός Τόπος αποτελεί ιδιοκτησία του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν, καθώς και ότι δικαιούστε να τα χρησιμοποιήσετε μόνο όπως ορίζεται στους εν λόγω Όρους Χρήσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια. Ο Δικτυακός Τόπος σάς παρέχεται δωρεάν και, σε αυτή τη βάση, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με αυτόν, ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας συντήρησης ή ενημέρωσης του Δικτυακού Τόπου.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αλλαγή ή επανάχρηση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε ενημέρωση, μερική ή ολική, στα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανέκκλητη, περιορισμένη άδεια προβολής, εκτύπωσης και διανομής περιεχομένου που ανακτάται από τον Δικτυακό Τόπο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον δεν αφαιρείτε ή επικαλύπτετε την ανακοίνωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ανακοινώσεις που εμφανίζονται επάνω στο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, ανατύπωση, προβολή, εκτέλεση, μετάφραση, διανομή, προσαρμογή, μετάδοση, επικοινωνία στο ευρύ κοινό μέσω τηλεπικοινωνιών, η κυκλοφορία ή η πώληση του περιεχομένου που ανακτάται από τον Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν εμπορική χρήση, ή η παροχή του σε οποιαδήποτε εμπορική πηγή, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην: (i) χρησιμοποιήσετε αυτό τον Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να προκαλέσει απενεργοποίηση, υπερφόρτωση, ζημία ή βλάβη στον εν λόγω Δικτυακό Τόπο, ή να παρέμβει σε οποιαδήποτε άλλη χρήση του εν λόγω Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ικανότητας του χρήστη να συμμετέχει σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου, (ii) χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αυτόματο πρόγραμμα τύπου Robot ή Spider ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και εξόρυξης δεδομένων, της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, (iii) χρησιμοποιήσετε τυχόν χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, ή συμμετάσχετε σε οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, (iv) χρησιμοποιήσετε με κάποιον άλλο τρόπο οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου, ή (v) επιχειρήσετε με κάποιον άλλο τρόπο να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά.

Απόρρητο και Συναίνεση Χρήσης Δεδομένων

Οι πληροφορίες που αποκτούμε μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας αφορά τη συλλογή και χρήση των δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Οι πληροφορίες που επικοινωνούνται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Δικτυακού Τόπου ή άλλων μορφών ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο των τοπικών νόμων περί απορρήτου, καθώς και ότι οι εν λόγω επικοινωνίες, καθώς και οι ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, συμφωνίες, και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, ισοδυναμούν με γραπτές επικοινωνίες και έχουν την ίδια ισχύ που θα είχαν αν ήταν γραπτές και υπογεγραμμένες από το μέρος που αποστέλλει την επικοινωνία.

Ανατροφοδότηση

Εάν μας παρέχετε οποιεσδήποτε ιδέες, προτάσεις ή υποδείξεις (Ανατροφοδότηση), συμφωνείτε ότι η Ανατροφοδότηση δεν είναι εμπιστευτική και ότι η παροχή της είναι δωρεάν, μη ζητηθείσα και χωρίς περιορισμούς και δεν μας δημιουργεί καμία υποχρέωση σε σχέση με την εν λόγω Ανατροφοδότηση. Θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε την Ανατροφοδότηση για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν θα έχετε καμία αξίωση εναντίον μας σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση ή μη χρήση των Ανατροφοδοτήσεων.

Παραίτηση Από Εγγυήσεις σχετικά με τη Χρήση του Δικτυακού Τόπου

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ". ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Ή ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ, Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΎ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Περιορισμοί Ευθύνης

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ), Ή ΠΟΥ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ (1) ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, (2) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, (3) ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (4) ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, Ή (5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Ανακοινώσεις Εμπορικών Σημάτων

Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο αποτελούν ιδιοκτησία του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, των συνδεδεμένων φορέων αυτού ή τρίτων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου χωρίς τη δική μας προηγούμενη γραπτή συναίνεση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την άδεια των κατόχων τους.

Τροποποίηση ή Αναστολή Λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να καταστήσουμε τον Δικτυακό Τόπο διαθέσιμο, αλλά μπορεί κατά καιρούς να χρειαστεί να διακόψουμε, περιορίσουμε, τροποποιήσουμε ή διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή μερών αυτού χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τέτοιου είδος ενεργειών.

Διακοπή

Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να διακόψουμε τη χρήση ή την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο και μπορούμε να διαγράψουμε μέρος ή το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν έχουμε μια εύλογη αιτία για να το πράξουμε, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης και των Κατευθυντήριων Γραμμών της Κοινότητας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της διακοπής της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς υπό αυτές τις συνθήκες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο, συμφωνείτε δε ότι οι διατάξεις της Συμφωνίας που αφορούν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τις Ανακοινώσεις Εμπορικών Σημάτων, την Αποζημίωση, την Παραίτηση από Εγγυήσεις, τους Περιορισμούς Ευθυνών, καθώς και το Ισχύον Δίκαιο, διατηρούνται και μετά από κάθε τέτοιου είδους διακοπή.

Σύνδεσμοι με Δικτυακούς Τόπους Τρίτων

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας ευχέρεια. Καμία επικρότηση τυχόν προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών τρίτων δεν εκφράζεται ρητά ούτε υπονοείται από οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο τρίτου τα οποία περιέχονται ή συμπεριλαμβάνονται, ή για τα οποία υπάρχει παραπομπή ή σύνδεσμος από ή προς τον Δικτυακό Τόπο. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι γνώμες, οι συστάσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εν λόγω τρίτους μέσω συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή που καθίστανται διαθέσιμα με άλλο τρόπο μέσω των δικών τους δικτυακών τόπων, ανήκουν αποκλειστικά στους εν λόγω τρίτους και όχι στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων από εσάς υπόκειται στους όρους χρήσης και στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου, τους συνδεδεμένους φορείς αυτού και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες ή άλλους εκπροσώπους από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, ευθύνες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των νομικών αμοιβών και δαπανών που απορρέουν από ή σχετίζονται με (α) την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης, (β) τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της μετάδοσης ή της ανάρτησης πληροφοριών ή υλικού από εσάς σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, και (γ) οποιαδήποτε αξίωση ή ισχυρισμό σύμφωνα με τα οποία κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη σας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή δικαιώματα απορρήτου, οποιουδήποτε τρίτου.

Τροποποιήσεις αυτών των Όρων

Μπορούμε κατά καιρούς να κάνουμε αλλαγές στους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενημερώνοντας αυτούς τους Όρους Χρήσης σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, και καθορίζοντας την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης. Η ημερομηνία "Τελευταίας Τροποποίησης" (Τελευταία ενημέρωση) στην κορυφή αυτών των Όρων Χρήσης θα υποδηλώνει πότε έγιναν οι τελευταίες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου μετά την ανάρτηση μιας νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, θα πρέπει να ελέγχετε αν έχει αναρτηθεί μια νέα έκδοση της Συμφωνίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τον Δικτυακό Τόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως υποδεικνύεται στην Πολιτική Απορρήτου ή στην ενότητα "Επικοινωνία" αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Δυνατότητα Διαχωρισμού της Συμφωνίας

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης θεωρούνται παράνομα, κενά, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα, το εν λόγω τμήμα ή διάταξη θα θεωρούνται διαχωρίσιμα από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν θα επηρεάζουν την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων διατάξεων.

Διατήρηση

Όλες οι Ενότητες θα διατηρούνται μετά τη διακοπή του δικαιώματος χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι πληροφορίες στον Δικτυακό Τόπο προορίζονται μόνο για χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, κανονιστικές απαιτήσεις, ή ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές στην Ελλάδα. Η Συμφωνία και η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τη Συμφωνία, τον Δικτυακό Τόπο, ή αντικείμενα που αγοράζετε μέσω του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς αυτό να θέτει σε ισχύ οποιεσδήποτε αρχές σχετικά με τη σύγκρουση δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή υπόθεση ανάμεσα σε εσάς και τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου σχετικά με τη Συμφωνία θα υποβάλλεται αποκλειστικά ενώπιον ενός αρμόδιου δικαστηρίου με έδρα την Αθήνα, συμφωνείτε δε ότι υπόκεισθε στην ατομική και αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Βιβλιογραφία:

Galiè N et al, (2016), 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), European Heart Journal; 37:(1) 67–119; DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv317 Last accessed April 2023.
Olsson M et al, (2016), Pregnancy in pulmonary arterial hypertension. European Respiratory Review; 25: 431–437; DOI: 10.1183/16000617.0079-2016.
Pulmonary Hypertension Association (PHA), Considering Adoption With Pulmonary Hypertension, Available at: https://www.phassociation.org/Adoption Last accessed April 2023.