Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ
Open menu
Close menu

Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ

Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ

Τι είναι η Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ και γιατί είναι απαραίτητη;

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση, παρά τις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.[1][2] Υπάρχει πλέον μια πληθώρα διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών, αλλά οι γνώσεις μας για τη νόσο εξακολουθούν να εμπλουτίζονται και είναι σημαντικό οι άνθρωποι που ζουν με την ΠΑΥ να γνωρίζουν τι μπορούν να προσδοκούν κατά τη διάρκεια της πορείας τους.[1][2]

Η Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ συντάχθηκε σε συνεργασία με μια διεθνή ομάδα ασθενών, εκπροσώπων ομάδων υποστήριξης ασθενών και επαγγελματιών υγείας.

Αξιοποιεί τις προσωπικές εμπειρίες και την εμπειρογνωσία των συμμετεχόντων όσον αφορά την ΠΑΥ για να σας παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε το επίπεδο φροντίδας που θα πρέπει να προσδοκάτε, από τη διάγνωση έως τη συνεχή διαχείριση της πάθησής σας.

Patient Charter

Κατεβάστε τον καταστατικό χάρτη ασθενών τώρα

Patient Charter Journey

Ευελπιστούμε ότι οι πληροφορίες που περιέχει η χάρτα θα βοηθήσουν εσάς, τους επαγγελματίες υγείας και τους φροντιστές σας να:

Επικοινωνείτε αποτελεσματικά μεταξύ σας

Λαμβάνετε από κοινού αποφάσεις

Συμφωνήσετε σε ένα σχέδιο φροντίδας που θα είναι κατάλληλο για εσάς

Πώς συντάχθηκε η Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ;

Η Χάρτα Ασθενών με ΠΑΥ αποτελεί έγγραφο συναίνεσης το οποίο καθορίζει τα πρότυπα ολιστικής φροντίδας που θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνει κάθε ασθενής με ΠΑΥ.

Έχει συνταχθεί με βάση τις πιο πρόσφατες (2015) κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας/της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ESC/ERS) που χρησιμοποιούνται διεθνώς και καταρτίστηκε από μια διεθνή ομάδα ασθενών, εκπροσώπων ομάδων υποστήριξης ασθενών και επαγγελματιών υγείας.

Leaflet

Μάθετε περισσότερα για τις ομάδες υποστήριξης ασθενών που συμμετέχουν

PHA Europe, Ευρώπη

E: info@phaeurope.org

W: www.phaeurope.org

Pulmonary Hypertension Association (PHA), ΗΠΑ

E: PHA@PHAssociation.org

W: www.phassociation.org

phaware global association®, ΗΠΑ

E: info@phaware.global

W: www.phaware.global

pulmonale hypertonie e.v., Γερμανία

E: info@phev.de

W: www.phev.de

Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας, Ελλάδα

E: info@hellenicph.org

W: www.hellenicph.org

PH Singapore, Σιγκαπούρη

E: admin@phsingapore.org

W: www.phsingapore.org

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, Λατινική Αμερική

E: info@sociedadlatinahp.org

W: www.sociedadlatinahp.org

Επιπλέον πόροι για την υποστήριξή σας

Επισκεφθείτε τη σελίδα «Ζούμε καλά με την ΠΑΥ»
Χρήσιμοι σύνδεσμοι και εργαλεία

References

NHS. Pulmonary hypertension. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-hypertension/ Last accessed October 2021.
American Lung Association. Learn about pulmonary arterial hypertension. Available at: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-arterial-hypertension/learn-about-pulmonary-arterial-hypertension Last accessed October 2021.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson