Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς ασθένειες

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς ασθένειες

Στη Janssen δεσμευόμαστε να διατηρούμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ακεραιότητας και συμμόρφωσης. Ο σκοπός μας όσον αφορά τον ιστότοπο JanssenWithMe είναι η κοινοποίηση έγκυρων πληροφοριών σχετικά με τις νόσους στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο JanssenWithMe δεν αφορούν την προώθηση προϊόντων ούτε την παροχή ιατρικών συμβουλών.

Κατηγορίες Νοσημάτων

Μάθετε Περισσότερα για τις Νόσους

Οι καμπάνιες μας

Με στόχο το ταξίδι του ασθενή

Οι ασθενείς βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και για το λόγο αυτό επιζητούμε τη συμμετοχή και συνεργασία μαζί τους, καθώς και με τους φροντιστές για να μαθουμε και να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τις εμπειρίες τους. Χάρη σε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες είμαστε βέβαιοι ότι αναπτύσσουμε τα κατάλληλα φάρμακα, βελτιώνουμε τις κλινικές δοκιμές και δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό.

Στη Janssen πιστεύουμε ότι οι ασθενείς και οι φροντιστές τους έχουν στην κατοχή τους σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο βελτίωσης των διαδικασιών και των συστημάτων υγείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο έργο μας με στόχο την καινοτομία που αντλεί έμπνευση από τους ασθενείς και περιλαμβάνει:

icon
Κλινικές Δοκιμές

Ακούμε τις απόψεις των ασθενών και τις ενσωματώνουμε στις διαδικασίες των κλινικών δοκιμών.

icon
Ανάπτυξη φαρμάκων

Ενσωματώνουμε τις εκβάσεις που αναφέρουν οι ασθενείς από τις κλινικές μελέτες στα επιστημονικά δεδομένα των φαρμάκων.

icon
Χορήγηση φαρμάκων

Λαμβάνουμε υπόψιν τις παρατηρήσεις των ασθενών κατά τον σχεδιασμό της χορήγησης των φαρμάκων.

Logo