Νόσος του Crohn

Νόσος του Crohn

Εάν πάσχετε από τη Νόσο του Crohn (NC), μπορεί να εμφανίσετε οίδημα σε οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σας σωλήνα, από το στόμα μέχρι και τον πρωκτό. Νόσο του Crohn (NC) μπορεί να εμφανίσουν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά οι περισσότεροι πάσχοντες αρχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα όταν είναι νέοι ενήλικες.[1]

Νόσος του Crohn

Συμπτώματα της Νόσου του Crohn

Κάθε ασθενής βιώνει με διαφορετικό τρόπο τη Νόσο του Crohn (NC), αλλά εάν πάσχετε από τη νόσο, κάποια στιγμή είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσετε:[2][3]

Συμπτώματα της Νόσου του Crohn

Το μοτίβο της εναλλαγής εξάρσεων και υφέσεων είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Μπορεί να έχετε συμπτώματα συνεχώς, αλλά μπορεί επίσης να περνάτε μεγάλες περιόδους ύφεσης χωρίς συμπτώματα.[3]

Βιβλιογραφία:

Crohn's & Colitis Foundation. Overview of Crohn's disease. Available at: https://www.crohnscolitisfoundation.org/what-is-crohns-disease/overview Accessed: July 2023.
Crohn's & Colitis Foundation. Signs and symptoms of Crohn's disease. Available at: https://www.crohnscolitisfoundation.org/what-is-crohns-disease/symptoms Accessed: July 2023.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson