Νόσος του Crohn

Νόσος του Crohn

Εάν πάσχετε από τη Νόσο του Crohn (NC), μπορεί να εμφανίσετε οίδημα σε οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σας σωλήνα, από το στόμα μέχρι και τον πρωκτό. Νόσο του Crohn (NC) μπορεί να εμφανίσουν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά οι περισσότεροι πάσχοντες αρχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα όταν είναι νέοι ενήλικες.

Νόσος του Crohn

Συμπτώματα της Νόσου του Crohn

Κάθε ασθενής βιώνει με διαφορετικό τρόπο τη Νόσο του Crohn (NC), αλλά εάν πάσχετε από τη νόσο, κάποια στιγμή είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσετε:

Συμπτώματα της Νόσου του Crohn

Το μοτίβο της εναλλαγής εξάρσεων και υφέσεων είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Μπορεί να έχετε συμπτώματα συνεχώς, αλλά μπορεί επίσης να περνάτε μεγάλες περιόδους ύφεσης χωρίς συμπτώματα.

Βιβλιογραφία:

Bagel J and Schwartzman S. Am J Clin Dermatol 2018;19:839-852.
National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Last accessed June 2023.
Ritchlin CT, et al. N Engl J Med 2017;376:957-970.
National Psoriasis Foundation. About psoriatic arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
Arthritis Foundation. Psoriatic arthritis. Available at: https://www.arthritis.org/diseases/psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.