Ελκώδης κολίτιδα

Ελκώδης κολίτιδα

Η ΕΚ προσβάλλει μόνο το παχύ έντερο (κόλον) και την ορθική περιοχή, το κατώτερο τμήμα του εντέρου σας. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε μικρά έλκη ή πληγές, που διογκώνονται και μολύνονται.

Ελκώδης κολίτιδα

Συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας

Εάν πάσχετε από ΕΚ, είναι πιθανόν να παρουσιάζετε:

Συμπτώματα της ελκώδους κολίτιδας

Όπως και η νόσος του Crohn, έτσι και η ελκώδης κολίτιδα είναι μία πάθηση που διαφέρει από άτομο σε άτομο. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν μόνο ήπιες εξάρσεις που ακολουθούνται από μεγάλες περιόδους ύφεσης, ενώ άλλοι ενδέχεται να υποφέρουν συνεχώς από συμπτώματα.

Βιβλιογραφία:

Bagel J and Schwartzman S. Am J Clin Dermatol 2018;19:839-852.
National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Last accessed June 2023.
Ritchlin CT, et al. N Engl J Med 2017;376:957-970.
National Psoriasis Foundation. About psoriatic arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.
Arthritis Foundation. Psoriatic arthritis. Available at: https://www.arthritis.org/diseases/psoriatic-arthritis Accessed: June 2023.